hollandvormgevers Marktveld 16 | 5261 EB | Vught | 073 684 14 42 | 06 512 47 545

Huisstijl Bencompetent

← terug
visit voorzijde los

BENCOMPETENT© brengt de competentieontwikkeling van medewerkers in kaart. Het is een effectief hulpmiddel bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, helpt je bij het ontwikkelen van je talenten en wordt door ROC’s ingezet om het leerproces bij deelnemers te sturen. Zowel op school als binnen leerbedrijven inzetbaar.

Briefpapier

 

Visitekaart

 

 

Envelop

 

 

Affiche

 

 

Folder

 

Website

 

Digitale gepersonaliseerde folder


← terug