GRAFISCHE VORMGEVING

9 jaar schoolgids voor
OBS De Piramide

OBS Tussen 2007 en 2016 is de schoolgids van
basisschool De Piramide door ons vormgegeven.

Multifunctioneel

Onder een schoolgids kom je niet uit als basisschool, maar wat als je voor hetzelfde budget eigenlijk ook graag een kalender wilt?
Erg praktisch natuurlijk….en met een pen.