GRAFISCHE VORMGEVING

huisstijl voor
bencompetent

BENCOMPETENT© brengt de competentieontwikkeling van medewerkers in kaart. Het is een effectief hulpmiddel bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, helpt studenten bij het ontwikkelen van hun talenten en wordt door ROC’s ingezet om het leerproces bij deelnemers te sturen. Zowel op school als binnen leerbedrijven inzetbaar.