GRAFISCHE VORMGEVING

Wij event
voor ecclesia

Een bedrijfsovername door Ecclesia Nederland was de reden om een interne personeelscampagne te organiseren. De campagne moet prikkelen, inspireren, enthousiasmeren en een dialoog teweeg brengen met als doel alle medewerkers te vertellen hoe beide bedrijven uiteindelijk in 1 organisatie gegoten gaat worden.
Naast het bedenken van de naam voor dit event is het concept ondersteund d.m.v. een teaser, uitnodiging, antwoordkaarten, naambordjes, gepersonaliseerde mapjes, menukaarten, beachflag etc.