huisstijl

huisstijl interne communicatie voor gemeente vught

In opdracht van gemeente Vught hebben we een
naam, beeldmerk en huisstijltoepassingen ontwikkeld t.b.v. de interne communicatie. De naam WIJ ZIJN geeft een ‘wij’ en team gevoel en straalt trots uit. Én het werkwoord ‘zijn’ kan eindeloos  toegepast worden.